Новини от сайта

  ПРИЕМ 2020/2021

  от System Administrator -

  КОЛЕЖ ПО ЕНЕРГЕТИКА И ЕЛЕКТРОНИКА 

  и 

  ТЕХНИЧЕСКИ КОЛЕЖ - КАЗАНЛЪК

  при 

  ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ 

  ОБЯВЯВАТ ПРИЕМ на СТУДЕНТИ

  за учебната 2020/2021 г. по специалности:

  „Промишлена топлоенергетика” - гр. София  и гр. Козлодуй 

  „Електроенергетика - производство и разпределение” - гр. София

  „Приложна електронна и компютърна техника”- Ботевград

  „Технология на машиностроенето” - гр. Казанлък

  Форма на обучение: Редовна-удължен семестър

  Занятията са "без откъсване от производството" 

  Попълнено заявление и копие от платежен документ за кандидатстване може да изпращане на info@tu-college.com

  Или на място в бази: София, Ботевград, Козлодуй, Казанлък   Таксата за кандидатстване е 30.00 лв. (тридесет лева)

  КОЛЕЖ ПО ЕНЕРГЕТИКА И ЕЛЕКТРОНИКА

  Заявление

  Плащането на таксата става:

  При подаването на документите за кандидатстване,
  или чрез бюджетно платежно нареждане на следната банкова сметка в лева.

  Платежното нареждане се попълва по следния начин:

  Име на получателя: КОЛЕЖ ПО ЕНЕРГИТИКА И ЕЛЕКТРОНИКА

  IBAN: BG79UNCR96603107052915

  BIC: UNCRBGSF

  БАНКА: УНИ КРЕДИТ БУЛБАНК

  Основание за плащане: "Кандидатстане в КЕЕ"

  Задължено лице: Трите имена на кандидат - студента

  ЕГН: ЕГН на кандидат - студента


  ТЕХНИЧЕСКИ КОЛЕЖ КАЗАНЛЪК

  Заявление

  Платежното се попълва по следния начин:

  Име на получателя: ТЕХНИЧЕСКИ КОЛЕЖ – КАЗАНЛЪК

  IBAN: BG65RZBB91553112020511, 

  Банка:  Райфайзенбанк ЕАД

  Основание за плащане: "Кандидатстване в ТКК"

  Задължено лице: Трите имена на кандидат - студента

  ЕГН: ЕГН на кандидат - студента