В рамките на този електронен курс ще бъдат провеждани ликвидационните изпити по дисциплини, водени от гл.ас. Деница Згурева през учебната 2020/2021, както и изпити с индивидуални протоколи на колеги от предходни випуски и/или с възстановени студентски права. 

Ликвидационната изпитна сесия е в периода 20.09.2021 - 02.10.2021 г.