Новини от сайта

ПРИЕМ 2020/2021

ПРИЕМ 2020/2021

by System Administrator -
Number of replies: 0

КОЛЕЖ ПО ЕНЕРГЕТИКА И ЕЛЕКТРОНИКА 

и 

ТЕХНИЧЕСКИ КОЛЕЖ - КАЗАНЛЪК

при 

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ 

ОБЯВЯВАТ ПРИЕМ на СТУДЕНТИ

за учебната 2020/2021 г. по специалности:

„Промишлена топлоенергетика” - гр. София  и гр. Козлодуй 

„Електроенергетика - производство и разпределение” - гр. София

„Приложна електронна и компютърна техника”- Ботевград

„Технология на машиностроенето” - гр. Казанлък

Форма на обучение: Редовна-удължен семестър

Занятията са "без откъсване от производството" 

Попълнено заявление и копие от платежен документ за кандидатстване може да изпращане на info@tu-college.com

Или на място в бази: София, Ботевград, Козлодуй, Казанлък Таксата за кандидатстване е 30.00 лв. (тридесет лева)

КОЛЕЖ ПО ЕНЕРГЕТИКА И ЕЛЕКТРОНИКА

Заявление

Плащането на таксата става:

При подаването на документите за кандидатстване,
или чрез бюджетно платежно нареждане на следната банкова сметка в лева.

Платежното нареждане се попълва по следния начин:

Име на получателя: КОЛЕЖ ПО ЕНЕРГИТИКА И ЕЛЕКТРОНИКА

IBAN: BG79UNCR96603107052915

BIC: UNCRBGSF

БАНКА: УНИ КРЕДИТ БУЛБАНК

Основание за плащане: "Кандидатстане в КЕЕ"

Задължено лице: Трите имена на кандидат - студента

ЕГН: ЕГН на кандидат - студента


ТЕХНИЧЕСКИ КОЛЕЖ КАЗАНЛЪК

Заявление

Платежното се попълва по следния начин:

Име на получателя: ТЕХНИЧЕСКИ КОЛЕЖ – КАЗАНЛЪК

IBAN: BG65RZBB91553112020511, 

Банка:  Райфайзенбанк ЕАД

Основание за плащане: "Кандидатстване в ТКК"

Задължено лице: Трите имена на кандидат - студента

ЕГН: ЕГН на кандидат - студента